Підручники для школи
 
КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених

 

 

Метою діяльності Наукового товариства  студентів, аспірантів та молодих вчених КЗВО "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради" є створення сприятливих умов для науково-дослідної, творчої, винахідницької та інноваційної діяльності здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів освіти та молодих вчених Академії.

 • Завдання Наукового товариства:
 • Розвиток серед здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів освіти та співробітників Академії наукових комунікацій.
 • Залучення до роботи активних та зацікавлених у науково-дослідній діяльності здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів освіти Академії.
 • Формування мотивації у здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів освіти до більш глибокого і творчого освоєння навчального матеріалу через участь у дослідницькій роботі.
 • Виховання творчого ставлення здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів освіти до своєї спеціальності через дослідницьку діяльність, сприяння розвитку особистісних і професійних якостей здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів освіти та молодих вчених.
 • Пошук та реалізація нових форм науково-дослідної діяльності.
 • Стимулювання створення творчих колективів здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів освіти та молодих вчених у процесі реалізації науково-дослідних інтересів у галузі освітньої науки.
 • Впровадження в практику наукової та педагогічної діяльності результатів наукової творчості здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів освіти та молодих вчених.
 • Функції Наукового товариства:
 • комунікативна – забезпечення комунікативного поля для спілкування, обміну змістовними науковими ідеями, представлення результатів індивідуальних наукових досліджень, оприлюднення результатів наукової роботи з обговоренням у колі колег;
 • інформаційна – забезпечення актуальною науковою та науково-організаційною інформацією, що допомагаю орієнтуватися у подіях, заходах, науково-змістовній інформації;
 • адміністративно-організаційна – підтримка та організаційний супровід наукових ініціатив, пропозицій, проектів, науково-дослідних колективів;
 • ресурсна – здійснення матеріально-технічної, кадрової підтримки наукових ініціатив  та проектів здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів освіти  та молодих вчених у межах ресурсів, що доступні для організації та у відповідності до паритетного розподілу;
 • просвітницька – популяризація серед здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів освіти Академії науково-дослідної роботи як можливої кар’єри та професії.
 • Напрямки діяльності Наукового товариства:
 • залучення здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ ступенів та молодих вчених до безпосередньої участі в науково-дослідній роботі на кафедрах Академії;
 • організація участі здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ ступенів та молодих вчених у академічних, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, виставках, семінарах, конкурсах тощо;
 • співпраця з кафедрами, структурними підрозділами та адміністрацією Академії з питань організації наукової роботи здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів освіти та молодих вчених;
 • проведення щорічної регіональної науково-практична конференція здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми педагогічної науки в ХХІ столітті»;
 • встановлення зв’язків, налагодження співпраці з освітніми та науково-дослідними установами, громадськими та державними організаціями України та інших країн для виконання поставлених завдань;
 • здійснення співробітництва зі студентськими науковими товариствами інших закладів вищої освіти, вивчення вітчизняного і міжнародного досвіду та його використання у роботі Наукового товариства Академії;
 • сприяння участю представленню науково-дослідних робіт здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів освіти та молодих вчених на здобування грантів, пошук програм академічної мобільності для здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів освіти та молодих вчених;
 • співробітництво з Обласною радою молодих вчених, Студентським парламентом Академії та іншими структурними підрозділами Академії;
 • організація лекцій та наукових читань вчених, громадських діячів, проведення культурних заходів для здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів освіти та молодих вчених;
 • своєчасне оновлення WEB-сторінки Наукового товариства на сайті Академії.

 

ГОЛОВА НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

МАРІЯ ГРИНЬОВА

здобувачка наукового ступеня доктора філософії в галузі освіти за спеціальністю 011 "Освітні, педагогічні науки" (поза аспірантурою)

[email protected] 

 

 

СЕКРЕТАР НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

НАТАЛІЯ КРАВЕЦЬ

здобувачка наукового ступеня доктора філософії в галузі освіти за спеціальністю 011 "Освітні, педагогічні науки" (поза аспірантурою)

[email protected]

 

 

ПРЕДСТАВНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА У РАДІ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ПРИ ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНСТРАЦІЇ

ВІКТОРІЯ ЩУР

аспірантка КЗВО "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради"

 

 


Новини


1 бер. 2023
Вебінари по «Scopus» «ScienceDirect», «SciVal» (лютий-травень 2023р)
За підтримки МОН України протягом лютого-травня 2023 року пройдуть вебінари для вчених українською мовою з питань використання баз даних Scopus, ScienceDirect та аналітичного інструменту SciVal, які організовує компанія Elsevier.

22 лют. 2023
Відбулася атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії третього року навчання
На кафедрі педагогіки та освітнього менеджменту КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 22 лютого в онлайн форматі була проведена чергова атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії третього року навчання.

21 лют. 2023
Благодійний вебінар “Якість вищої освіти – світовий досвід” у ПУЕТ
21 лютого науково-педагогічні працівники та здобувачі освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» взяли участь у благодійному вебінарі “Якість вищої освіти – світовий досвід”. Організатором заходу виступив Полтавський університет економіки і торгівлі.

Всі новини